Czym są kompetencje miękkie i jak pomogą Ci zdobyć pracę? 💼

Kompetencje miękkie to zdolności, które odnoszą się do tego, jak pracujesz i jak wchodzisz w interakcje z innymi ludźmi. Popularne kompetencje miękkie to praca zespołowa, komunikacja czy też kreatywność. Pracodawcy poszukują u kandydatów kompetencji miękkich, ponieważ umiejętności te są trudne do nauczenia i ważne dla długoterminowego sukcesu. Kompetencje miękkie różnią się od kompetencji twardych, które są techniczne i specyficzne dla danego stanowiska.

Inne nazwy kompetencji miękkich: umiejętności osobiste, umiejętności interpersonalne, umiejętności nietechniczne, umiejętności podstawowe, umiejętności zbywalne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompetencjach miękkich, jesteś w odpowiednim miejscu!
W tym artykule 🔎 dowiesz się:

 • Co to, tak naprawdę, są kompetencje miękkie?
 • Które umiejętności miękkie warto rozwijać?
 • W jaki sposób rozwijać kompetencje miękkie?
 • Jak działają i jak prowadzić szkolenia kompetencji miękkich?
kompetencje miękkie w pracy

Kompetencje miękkie w pracy, czyli najbardziej popularne soft skille wśród pracodawców

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez firmę zajmującą się rekrutacją, poproszono 1000 menedżerów ds. rekrutacji o wymienienie najważniejszych cech osób osiągających najlepsze wyniki w ich firmie. Pięć najważniejszych atrybutów, które wymienili, to:

 • Efektywne umiejętności komunikacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Samo-zarządzanie
 • Wewnętrzna motywacja
 • Adaptacyjność/elastyczność

Wymienili oni także wiele innych kompetencji miękkich, których poszukują pracodawcy. Często zdarza się też, że pod kilkoma pojęciami, kryje się jeden model zachowania, który jest po prostu nazywany różnymi słowami, przez różne osoby. Inne poszukiwane kompetencje miękkie to: 📶

 • Zdolność adaptacji
 • Uczciwość
 • Rozwiązanie konfliktu
 • Praca zespołowa
 • Rzetelność
 • Elastyczność
 • Kreatywność
 • Przywództwo
 • Rozwiązywanie problemów
 • Badania
 • Etyka zawodowa

Kilka z nich jest na tyle rozbudowane, że postanowiłem opisać je nieco bardziej szczegółowo, w dalszej części tego artykułu. Wybrałem je również dlatego, że osobiście uważam je, za umiejętności dające największą przewagę zarówno na rynku pracy jak i przy prowadzeniu własnego biznesu. Znajdziesz w niej szczegółowy opis następujących umiejętności miękkich. 👨‍💻

 • Kreatywność
 • Komunikacja
 • Zdolność adaptacji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Kreatywność
 • Etyka zawodowa
kompetencje miękkie - dlaczego są ważne

Kompetencje miękkie – dlaczego są tak ważne?

Kompetencje miękkie odgrywają ważną rolę w pisaniu CV, rozmowach kwalifikacyjnych, wykonywaniu pracy i odnajdywaniu sukcesu w komunikacji z ludźmi w pracy i w innych dziedzinach życia. Na przykład, gdy szukasz pracy, możesz zauważyć, że wielu pracodawców wymienia konkretne umiejętności miękkie na swoich stanowiskach pracy w sekcjach „wymagane” lub „pożądane”. ✍️

Na przykład w ogłoszeniu o pracy dla pracownika działu HR można wymienić „zwracanie uwagi na szczegóły” jako pożądaną cechę, podczas gdy oferta pracy dla specjalisty ds. marketingu może wymieniać „przywództwo” i „doskonałe umiejętności komunikacyjne” jako wymagane cechy. Wszystko zależne jest od oczekiwań danego pracodawcy, wobec osoby, którą chce zatrudnić.

Kompetencje miękkie są często przenoszone w różnych karierach i branżach. W rezultacie może się okazać, że posiadasz wiele wymaganych cech, nawet jeśli nie pasujesz dokładnie do profilu w opisie stanowiska. Poszukując pracy, zwróć szczególną uwagę na ogłoszenia, w których poszukują kandydatów z miękkimi umiejętnościami lub cechami, które już posiadasz.

Nawet jeśli tytuł stanowiska nie pasuje do Ciebie, może się okazać, że opis ma dla Ciebie sens.

W miarę postępów w procesie poszukiwania pracy aktualizuj swoje CV 📝, aby odzwierciedlało kompetencje miękkie najbardziej odpowiednie dla ofert pracy, o które się ubiegasz.

Chociaż posiadanie kompetencji miękkich w CV może przyciągnąć uwagę pracodawcy, podczas rozmowy będziesz mógł pokazać, że faktycznie posiadasz te kompetencje. Chociaż możesz wykazać się pewnymi umiejętnościami, takimi jak dobra komunikacja, możesz rozważyć wplecenie innych w swoje odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na przykład możesz porozmawiać o swoich umiejętnościach rozwiązywania problemów, odpowiadając na pytanie typu „Opowiedz mi o tym, jak pokonałeś przeszkodę”. Jeśli pracodawca poprosi Cię o referencje, pomyśl o tych, które mogą odnieść się do przykładów, które weryfikują Twoje kompetencje miękkie i inne mocne strony. 💪

Wiedząc, jak ważne są kompetencje miękkie, rozważ także rozwój swojej asertywności jako kluczowego elementu skutecznej komunikacji.

soft skills - kompetencje miękkie

Soft skills – Kompetencje miękkie z przykładami

Kompetencje miękkie obejmują wrodzone cechy osobowości i zdolności, których można się nauczyć. Oto kluczowe umiejętności miękkie i sposoby, w jakie mogą pomóc w poszukiwaniu pracy:

Przydatne soft skille – Komunikacja

Skuteczne umiejętności komunikacyjne będą pomocne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i ogólnie w Twojej karierze. Umiejętność komunikowania się obejmuje wiedzę, jak należy rozmawiać z innymi 💬. Szczególnie w różnych sytuacjach lub warunkach. 💬 Na przykład, podczas pracy z zespołem nad projektem może być konieczne komunikowanie twoich zastrzeże.y. Znalezienie sposobu, aby taktownie i umiejętnie nie zgadzać się z innymi w pracy bez powodowania konfliktów jest ważną umiejętnością, którą cenią pracodawcy.
Umiejętności mocno związane ze skuteczną komunikacją 🗣️ to:

 • Przemówienie publiczne
 • Zaufanie
 • Negocjacje
 • Aktywne słuchanie
 • Rozwiązanie konfliktu
 • Pisanie
 • Komunikacja niewerbalna
 • Empatia
 • Rozwiązywanie problemów
przydatne soft skille

Przydatne soft skille – Kreatywność ✨

Kreatywność to szeroka kompetencja obejmująca wiele różnych zestawów umiejętności, w tym inne kompetencie miękkie i kompetencje techniczne. Pracownicy wykazujący się kreatywnością mogą znaleźć nowe sposoby wykonywania zadań, ulepszania procesów, a nawet opracowywania nowych i ekscytujących dróg do zbadania przez firmę. Kreatywność można wykorzystać w dowolnej roli na dowolnym poziomie.
Umiejętności spokrewnione z kreatywnością to:

 • Innowacja
 • Otwartość
 • Ciekawość
 • Uczenie się od innych
 • Podejmowanie skalkulowanego ryzyka
 • Eksperymentowanie
przydatne soft skille

Przydatne soft skille – Rozwiązywanie problemów

Pracodawcy wysoko cenią ludzi, którzy potrafią szybko i skutecznie rozwiązywać problemy. 🤔 Może to wymagać skorzystania z wiedzy branżowej w celu natychmiastowego rozwiązania problemu. Czy też poświęcenia czasu na zbadanie i skonsultowanie się ze współpracownikami w celu znalezienia skalowalnego, długoterminowego rozwiązania.
Umiejętności powiązane z rozwiązywaniem problemów to:

 • Zaradność
 • Analiza
 • Kreatywność
 • Badania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Praca zespołowa
 • Krytyczne myślenie
 • Podejmowanie decyzji
przydatne soft skille - adaptacja

Przydatne soft skille – Zdolność adaptacji

Jak łatwo dostosowujesz się do zmian? Jeśli pracujesz w branży lub w startupie opartym na technologii, zdolność adaptacji jest szczególnie ważna. Zmiany w procesach, narzędziach lub klientach, z którymi pracujesz, mogą nastąpić szybko. 🏎️ Pracownicy, którzy potrafią dostosować się do nowych sytuacji i sposobów pracy, są cenni w wielu zawodach i branżach.
Umiejętności podobne do zdolności adaptacji to:

 • Elastyczność
 • Cierpliwość
 • Spójność
 • Samo-organizacja
 • Optymizm
 • Entuzjazm
 • Współpraca
 • Nastawienie na rozwój
przydatne soft skille - etyka zawodowa

Przydatne soft skille – Etyka zawodowa

Etyka pracy to umiejętność wykonywania zadań i obowiązków w sposób terminowy i z zachowaniem wysokiej jakości. 👌 Silna etyka pracy pomoże ci rozwinąć pozytywne relacje z pracodawcą i współpracownikami, nawet jeśli wciąż rozwijasz umiejętności techniczne w nowej pracy.

Wielu pracodawców wolałoby pracować z kimś, kto ma silną etykę pracy i jest chętny do nauki, niż pracownik wykwalifikowany, który wydaje się być pozbawiony motywacji.
Etyka pracy często oznacza też:

 • Uczciwość
 • Zarządzanie czasem
 • Dbałość o szczegóły
 • Samo-organizacja
 • Rzetelność
 • Motywacja
 • Wytrwałość
 • Nastawienie na wyniki
jak polepszyć swoje kompetencje miękkie

Jak polepszuć swoje kompetencje miękkie

Teraz już wiesz już, że kompetencje miękkie są niezwkle istotne do tego, aby zbudować karierę pełną sukcesów. Pewnie zastanawiasz się w jaki sposób możesz polepszyć swoje. Oto kilka sposobów na poprawę kompetencji miękkich:

Wybierz umiejętność, którą chcesz poprawić i konsekwentnie ją ćwicz

Możesz poprawić każdą kompetencję, jeśli uczynisz z niej regularną praktykę. Większość umiejętności miękkich to kwestia rutyny. Na przykład, możesz ćwiczyć niezawodność zarówno w pracy, jak i w domu. 🏠 Możesz poprawić punktualność (na przykład przychodzenie do pracy lub wydarzenia na czas, lub wcześnie) i rozpoczynając projekty w pracy wcześniej, aby móc je ukończyć przed terminem.

Obserwuj i naśladuj pozytywne kompetencje miękkie, które widzisz u innych

Prawdopodobnie są specjaliści, których znasz lub z którymi pracujesz, którzy mają mocne strony w zakresie różnych umiejętności miękkich. Możesz być w stanie rozwinąć integralne umiejętności miękkie, obserwując praktyki innych i włączając je do swojej codziennej praktyki.

Może się na przykład okazać, że skuteczni komunikatorzy często zapisują notatki podczas spotkań. 📝 Dość często pomaga im to uporządkować myśli, dzięki czemu są gotowi zadawać ważne pytania i odpowiadać na nie. Jest to również praktyka aktywnego słuchania, którą warto wykorzystać w ramach własnej pracy.

cele milowe - kompetencje miękkie

Wyznacz cele milowe, aby poprawić kompetencje miękkie

Wyznaczaj konkretne, mierzalne cele, uważnie czytając oceny wyników w pracy lub prosząc zaufanych przyjaciół i współpracowników o konstruktywną krytykę. Pomoże Ci to zarówno zidentyfikować kluczowe obszary 🗝️ poprawy w ustalaniu celów, jak i obszary siły, które należy podkreślić w swoim CV i podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Możesz ustalić, nad którymi kompetencjami chcesz pracować, w oparciu o to, których potrzebujesz, aby zdobyć określoną pracę lub awansować w aktualnej pracy.

Znajdź zasoby, które pomogą Ci się uczyć

Istnieje wiele zasobów — takich jak książki, podcasty lub zajęcia online — które mogą pomóc w nauce taktyki doskonalenia określonych kompetencji miękkich. Podczas gdy niektóre wymagają płatności, wiele z nich jest bezpłatnych i dostępnych w dowolnym momencie. Możesz wypróbować kilka różnych zasobów, aby sprawdzić, które są najlepsze dla Twojego stylu uczenia się.📖

Wielu pracodawców ceni silne kompetencje miękkie nad umiejętności techniczne, ponieważ często są to cechy osobowości rozwijane przez całe życie i mogą być trudne do nauczenia. Biorąc to pod uwagę, każdy może doskonalić swoje umiejętności miękkie dzięki doświadczeniu i praktyce.

Na przykład może się okazać, że pracodawca poszukuje osoby wykwalifikowanej w rozwiązywaniu konfliktów. 😠 Chociaż możesz być naturalnie predysponowany do skutecznej komunikacji, może to pomóc przećwiczyć pracę nad konfliktami z innymi. Przeglądając oferty pracy, zwróć uwagę na to, jakie umiejętności miękkie są konsekwentnie widoczne w Twojej branży, jako wskazówkę, które umiejętności możesz potrzebować rozwijać.

kompetencje miękkie w CV

Kompetencje miękkie i ich ekspozycja

Pokazanie swoich kompetencji miękkich może być przydatne podczas szukania i ubiegania się o pracę, na rozmowie kwalifikacyjnej lub w codziennej pracy. Jeśli szukasz pracy, możesz podkreślić swoje kompetencje miękkie w swoim CV i liście motywacyjnym.

Kompetencje miękkie w CV

Twoje CV powinno zawierać sekcję z listą odpowiednich kompetencji twardych i miękkich. 🧠
Decydując, jakie umiejętności umieścić w CV, zastanów się, jakie umiejętności są wymagane na stanowisku pracy oraz te, które posiadasz, które można zweryfikować na podstawie referencji.


Pamiętaj! Powinieneś nadać priorytet umiejętnościom twardym poszukiwanym na danym stanowisku przed umiejętnościami miękkimi. Kompetencje miękkie są zazwyczaj oceniane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęcam do posiadania w CV nawet 10-30 umiejętności; Rozważ posiadanie kompetencji miękkich, które zajmują nie więcej niż połowę wymienionych kompetencji.

Kompetencje miękkie w listach motywacyjnych

Twój list motywacyjny powinien zawierać co najmniej jedną dobrze rozwiniętą i odpowiednią umiejętność miękką. Musisz zapewnia kontekst, dlaczego dobrze pasujesz do danej pracy. Możesz to zrobić, wyjaśniając, w jaki sposób Twoje umiejętności miękkie są zgodne z celami, wartościami i/lub misją firmy. 🚀 Twoje wykorzystanie umiejętności miękkich w liście motywacyjnym może wyglądać podobnie do następującego przykładu:

„W mojej poprzedniej roli wykazywałem zarówno zaangażowanie, jak i kreatywność, które były wysoko cenione przez moich kolegów i menedżerów. Z powodzeniem zaproponowałem i zebrałem zespół do pracy nad kampanią marketingową skierowaną do młodszej grupy demograficznej dla naszego produktu. Od początku do końca członkowie mojego zespołu i menedżerowie chwalili moją umiejętność pozytywnej współpracy z moim zespołem, aby pomóc w nawiązaniu nowego zainteresowania naszą firmą”.

Umiejętności twarde są ważne przy wykonywaniu zadań technicznych. Silne umiejętności miękkie sprawią, że będziesz tego rodzaju pracownikiem, którego firmy chcą zatrudniać, utrzymywać i awansować. Ważne jest, aby podkreślać umiejętności miękkie, które posiadasz na wszystkich etapach procesu poszukiwania pracy, i kontynuować rozwijanie tych umiejętności po znalezieniu pracy, której szukasz. 💼

szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie – o co w nich chodzi?

Trening kompetencji miękkich to szkolenie, które koncentruje się na rozwijaniu umiejętności takich jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Inne kompetencje miękkie to inteligencja emocjonalna, pozytywne nastawienie i przejmowanie inicjatywy. 🗣
W przeciwieństwie do umiejętności twardych, kompetencje miękkie nie są związane z branżą lub rolą, ale umiejętnościami, które odnoszą się do osobowości i zachowania.

Kompetencji twardych, takich jak analiza danych, raportowanie lub zdolności matematyczne, można nauczyć się stosunkowo łatwo. Trening kompetencji miękkich może być trudniejszy, ponieważ obejmuje nauczanie nowych zachowań i sposobów myślenia.

Skuteczność szkolenia w zakresie kompetencji miękkich może być również trudniejsza do zmierzenia, ponieważ jest na ogół mniej ilościowa. Stworzenie skutecznego planu szkolenia umiejętności miękkich i wybór platformy e-learningowej może być różnicą między sukcesem a porażką.⚖️

Szkolenia miękkie i ich korzyści

Kompetencje miękkie mogą być bardzo pożądane dla firm i są ważnymi składnikami odpornej, empatycznej i zmotywowanej siły roboczej. Kluczowe korzyści płynące z treningu umiejętności miękkich to:

Lepsza praca zespołowa i relacje 👥
Rozwijanie ważnych umiejętności, takich jak komunikacja i praca zespołowa, może pomóc w budowaniu silniejszych i skuteczniejszych relacji w miejscu pracy. Może też wzmocnić współpracę, co skutkuje wyższym poziomem produktywności zespołu.

Przywództwo empatyczne 🙃
Kompetencje miękkie mają kluczowe znaczenie na każdym poziomie, w tym na stanowiskach przywódczych. Liderzy z inteligencją emocjonalną i świetnymi umiejętnościami interpersonalnymi są bardziej skłonni wydobyć ze swoich pracowników to, co najlepsze, rozumiejąc ich potrzeby i budując wartościowe relacje.

Szczęśliwsi pracownicy i lepsza retencja personelu😊
Inwestowanie w szkolenia z kompetencji miękkich dla swoich pracowników pokazuje, że dbasz o ich rozwój i zapewniasz im przydatne umiejętności, które mogą sprawić, że będą lepsi w pracy i bardziej spełnieni.

Trening kompetencji miękkich uczy pracowników efektywnej komunikacji i pewniejszego rozwiązywania problemów. Może również pomóc rozwinąć umiejętności słuchania i empatii, które są kluczowe w kontaktach z klientami lub klientami, zwłaszcza w obliczu potencjalnie złożonego problemu.

Ulepszone rozwiązywanie problemów🤔
Pracownicy mogą skorzystać z ulepszonych umiejętności rozwiązywania problemów dzięki szkoleniom z zakresu umiejętności miękkich. Może pomóc im podejść do problemów w nowy sposób, skuteczniej komunikować wyzwania i wdrażać alternatywne rozwiązania.

jak prowadzić szkolenia z kompetencji miękkich

Jak prowadzić szkolenie z kompetencji miękkich

Podobnie jak w przypadku każdego programu uczenia się i rozwoju, audyt obecnej luki w umiejętnościach jest dobrym punktem wyjścia. Porozmawiaj z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji, aby określić, czy istnieją oczywiste obszary 📈 do poprawy. Skonsultuj z innymi, aby ustalić, czy są jakieś wspólne umiejętności, które często pojawiają się w ocenach, m.in. komunikacja lub organizacja.

Następnym krokiem jest podjęcie decyzji o formacie i sposobie realizacji szkolenia. Czy chcesz prowadzić szkolenia twarzą w twarz, oferować interaktywne kursy online za pośrednictwem LMS lub oferować podejście blended learning? 📚

Jeśli zdecydujesz się na naukę cyfrową, następnym krokiem jest wybór narzędzia do tworzenia efektywnego e-learningu. Wybór zależy od Twojego doświadczenia z narzędziami do tworzenia e-learningu, budżetu i złożoności Twojego projektu. Niektóre mogą być lepiej dopasowane niż inne, więc upewnij się, że zrobisz demo kilku, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Po wybraniu narzędzia do tworzenia treści możesz przystąpić do tworzenia treści, korzystając z gotowych szablonów lub budując od podstaw. Pamiętaj, aby zaangażować ekspertów merytorycznych z zespołów L&D i HR! Upewnijcie się, że treści szkolenia będą trafiać w 🎯 sedno. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz interaktywne formaty, takie jak quizy, scenariusze rozgałęzione i wideo, aby utrzymać zaangażowanie pracowników.

Oprócz e-learningu kompetencji miękkich można również rozważyć indywidualne sesje coachingowe, warsztaty i mentoring.

elearning i kompetencje miękkie

Elearning i kompetencje miękkie

Wykorzystanie e-learningu do szkolenia umiejętności miękkich 📜
E-learning może być bardzo skuteczną metodą rozwoju umiejętności miękkich. Pozwala on na znacznie więcej niż robienie szkoleń. Pozwala także testować swoje umiejętności miękkie w trakcie szkoleń opartych na scenariuszach. Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z e-learningu w zakresie umiejętności miękkich:

Uczenie się łatwe do opanowania i “lekko-strawne”📱
Kompetencje miękkie nie są czymś, czego każdy może nauczyć się z dnia na dzień. To wyuczone zachowanie rozwijane z biegiem czasu poprzez powtarzanie i ciągłe szkolenie. Stworzenie dedykowanego kursu z zakresu umiejętności miękkich pozwala pracownikom na regularny dostęp do niego, w małych porcjach. Zarówno z laptopa jak i ze smartfona. W ten sposób nie koliduje z ich codzienną pracą i jest bardziej prawdopodobne, że stanie się nawykiem, który się utrwa.

Innowacyjne i angażujące formaty
W przeciwieństwie do rozmów osobistych lub materiałów do czytania, e-learning umożliwia pracownikom angażowanie się w symulowane scenariusze. Umożliwia też odpowiadanie na pytania w czasie rzeczywistym i testowanie swoich umiejętności. Umożliwia im również otrzymywanie natychmiastowych informacji zwrotnych i analizowanie ich wyników, aby zrozumieć, które umiejętności mogą dalej doskonalić. 🚀

Uczenie się przez obserwację
Wideo jest użytecznym formatem nauczania umiejętności miękkich. Pozwala uczniowi obserwować umiejętności miękkie w rzeczywistych scenariuszach i przekładać je na codzienne życie. Zachęca pracowników do zagłębienia się w sytuację i zastanowienia się nad tym, jak by zareagowali.

koszt szkolenia umiejętności miękkich

Koszt szkolenia umiejętności miękkich

Koszt szkolenia z umiejętności miękkich będzie zależał od wielkości i złożoności Twojego projektu, a także od wybranej metody realizacji. Chcesz tworzyć treści e-learningowe, które są skalowalne lub jeśli chcesz dostosować szkolenie do odbiorców na całym świecie? Upewnij się, że wybrane narzędzie do tworzenia treści ma wbudowane funkcje lokalizacji, aby zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. 💰

Kompetencje miękkie – Podsumowanie

Czym są kompetencje miękkie? 👨🏼‍💼

Kompetencje miękkie to zdolności, które odnoszą się do tego, jak pracujesz i jak wchodzisz w interakcje z innymi ludźmi. Często nie są wyuczone, ale są efektem naszych życiowych doświadczeń.

Jak rozwijać kompetencje miękkie? 🚀

Kompetencje miękkie można rozwijać skupiając się na aktywnej praktyce wybranej umiejętności. A także obserwacji zachować osób reprezentujących porządane cechy lub poprzez uczęszczanie na szkolenia i kursy.

Jakie są najważniejsze kompetencje miękkie? 🔥

W badaniu poproszono 1000 menedżerów ds. rekrutacji o wymienienie najważniejszych cech osób osiągających najlepsze wyniki w ich firmie. Pięć najważniejszych atrybutów, które wymienili, to: Efektywne umiejętności komunikacji, rozwiązywanie problemów, samozarządzanie, wewnętrzna motywacja, adaptacyjność/elastyczność

Jak rozwijać kompetencje miękkie pracowników? ⤴

Podobnie jak w przypadku każdego programu uczenia się i rozwoju, audyt obecnej luki w umiejętnościach jest dobrym punktem wyjścia. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji o formacie i sposobie realizacji szkolenia. Po wybraniu narzędzia do tworzenia treści możesz przystąpić do tworzenia treści, korzystając z gotowych szablonów lub budując od podstaw. Pamiętaj, aby zaangażować ekspertów merytorycznych z zespołów L&D i HR, aby upewnić się, że Twoje treści będą trafiać w sedno.