Co to BLOCKCHAIN? ⛓️ | Jak działają kryptowaluty i NFT?

Zastanawiasz się co to blockchain? Kryptowaluty to dla ciebie zagadka? W tym artykule 🔎 dowiesz się:

 • Co to blockchain?
 • Co to klucz publiczny i klucz prywatny?
 • Czym jest haszowanie?
 • Co robią górnicy?
 • Czym jest NFT?

Blockchain to wysoce bezpieczna i zdecentralizowana infrastruktura 🔢, która umożliwia uwierzytelnianie tożsamości cyfrowych. Ułatwia również transfer aktywów, umożliwiając ludziom wymianę czegokolwiek wartościowego bez konieczności wzajemnego zaufania.

Blockchain to zasadniczo rozproszona baza danych, utrzymywana przez sieć komputerów przy użyciu algorytmów konsensusu zwanych 👷‍♂️ górnikami. Sieć zatwierdza lub odrzuca transakcje na podstawie ich ważności, kwoty i terminowości.

co to blockchain

Jak działa Blockchain, prostymi słowami? – co to blockchain

Blockchain to rozproszony rejestr, która działa jako baza danych na wielu komputerach. Każdy komputer 🖥️ ma własną kopię bazy danych, ale wszystkie kopie są ze sobą synchronizowane i aktualizowane w drodze konsensusu między nimi.

Kluczem do zrozumienia, jak to działa, jest pamiętanie, że każda transakcja w systemie musi zostać zweryfikowana przez każdy komputer w sieci, zanim będzie mogła zostać dodana ⛓️ do łańcucha.

Oznacza to, że każda złośliwa aktywność będzie musiała zostać natychmiast wykryta i naprawiona. Jeśli ktoś spróbuje zmienić nieprawidłową transakcję lub dodać zupełnie nową, jego próby zakończą się niepowodzeniem. Jest tak, ponieważ wszyscy inni już to sami zweryfikowali (lub odwrotnie). 🔁

Blockchain to rodzaj bazy danych, której można używać do rejestrowania transakcji między dwiema stronami. Różnica między tym a innymi rodzajami baz danych polega na tym, że dane w łańcuchu bloków są przechowywane w sieci rozproszonej, co czyni go bezpieczniejszym 🔐 niż systemy scentralizowane.

Zrozumienie blockchain to pierwszy krok w technologiach. Poznaj także ChatGPT i jego możliwości.

Jaka jest rola klucza publicznego i prywatnego? – co to blockchain

Klucz publiczny jest jak Twój adres e-mail. Jest to adres, którego ludzie używają do wysyłania Ci kryptowalut i można go udostępnić każdemu, kto chce Ci je wysłać.

Klucz prywatny jest jak Twoje hasło. Znają go tylko ci, z którymi ustanowiłeś między sobą zaszyfrowany kanał, co oznacza, że ​​tylko te dwie osoby o tym wiedzą (i muszą uzgodnić, w jaki sposób zamierzają udostępnić te informacje). 👀

Aby zademonstrować, jak to jest bezpieczne, pomyśl o tym w ten sposób: Jeśli podałeś swój adres e-mail nieznajomemu na ulicy i poprosiłeś go o przesłanie Ci 📥 e-maila. Ale jeśli chciałby wysłać maila z twojej skrzynki, nie ma mowy, aby mógł to zrobić bez znajomości hasła.

To samo dotyczy adresu kryptowaluty i klucza prywatnego. Możesz przekazać swój klucz publiczny 🗝️ (lub adres) każdemu na świecie, a oni mogą wysłać Ci kryptowaluty bez znajomości Twojego klucza prywatnego. Ale nie mogą go wydać, chyba że mają również dostęp do tych informacji.

Jeśli na co dzień używasz kryptowaluty, ważne jest, aby wiedzieć, jak chronić ☝️ swój klucz prywatny. Nie chcesz, aby ktoś inny miał do niego dostęp, ponieważ mógłby wysłać środki z Twojego portfela bez Twojej zgody.

Kto wynalazł Blockchain?

Technologia Blockchain została po raz pierwszy opisana w 1991 roku przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornettę, dwóch matematyków, którzy chcieli wdrożyć system, w którym nie można było manipulować znacznikami czasu dokumentów.
Pod koniec lat 90.

Nick Szabo zaproponował wykorzystanie blockchain do zabezpieczenia systemu płatności cyfrowych. To zastosowanie miało być znane jako bit gold, jendak nigdy nie zostało wdrożone.

co to blockchain

Co to jest haszowanie? ️️

Funkcja haszowania to algorytm matematyczny, który pobiera dane wejściowe i zwraca dane wyjściowe o stałej długości. Haszowanie służy do weryfikacji zgodności danych, weryfikacji tożsamości użytkownika i nie tylko.

Hashingu używana się w kopaniu kryptowalut, gdzie górnicy używają tych samych funkcji haszujących do generowania nowych bloków we własnej sieci blockchain. ⛓️

Haszowanie służy również do tworzenia trwałego cyfrowego odcisku palca 🫵 pliku lub fragmentu danych. Ten odcisk palca może zostać następnie wykorzystany do celów uwierzytelnienia i sprawdzenia, czy oryginalny plik nie został w żaden sposób zmieniony.

Proces haszowania danych jest całkowicie nieodwracalny, co oznacza, że ​​nie ma możliwości „cofnięcia” funkcji haszującej i odzyskania oryginalnych danych wejściowych. ⚠️ Hashowanie jest również bardzo szybkie, co oznacza, że ​​można je wykonać na dużych plikach w ciągu milisekund lub mniej.

Haszowanie jest jedną z najważniejszych technik w informatyce i jest używane w wielu różnych dziedzinach. Na przykład jest podstawą nowoczesnych systemów szyfrowania i odzyskiwania haseł, takich jak te używane przez Google Chrome i Mozilla Firefox.

W blockchain bloków stosuje się również haszowanie do weryfikacji integralności danych i zapobiegania manipulacji. Jednym z najpopularniejszych algorytmów haszujących jest SHA-256, który został opracowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa USA w 2001 roku.

SHA-256 to kryptograficzna funkcja skrótu, która służy do generowania unikalnego odcisku palca dla dowolnego pliku lub fragmentu danych. 🗃️

Blockchain, kryptowaluty i górnicy

Kryptowaluta to specyficzny rodzaj pieniądza cyfrowego. Jest obsługiwany przez zautomatyzowany system płatności bez jednego centrum. Technologia Blockchain i rozproszone księgi to główne techniczne środki wdrażania kryptowaluty. 🪙 Jednak dzisiaj nie są już jedynymi.

W przypadku kryptowalut użytkownicy, którzy tworzą sieć rozproszonych ksiąg, nazywani są górnikami. To właśnie ci górnicy 👷 , a raczej ich moc obliczeniowa, biorą udział w procesach dodawania bloków do łańcucha i funkcjonowania systemu konsensusu.

Wydajne wydobycie dziś wymaga specjalistycznego oprogramowania i wysokowydajnych urządzeń 🖥️ do przetwarzania. Prawdopodobnie słyszałeś wiadomość o szumie na rynku kart graficznych związanym z „kopaniem kryptowalut”.

Kopanie kryptowalut to algorytm nagradzający pierwszych górników, którzy przy pomocy odpowiedniej mocy obliczeniowej są w stanie rozwiązać zaproponowany przez sieć problem matematyczny, np. wygenerowanie nowego bloku. ⛓️

W rzeczywistości w ten sposób emitowana jest kryptowaluta. A im mocniejszy jest komputer, tym większe prawdopodobieństwo, że system przedstawi rozwiązanie konkretnego problemu i zostanie za to wynagrodzony.

co to blockchain

Blockchain a nielegalna działalność

Poufność w sieci blockchain chroni użytkowników przed włamaniami i chroni prywatność. Pozwala jednak również na nielegalny handel i aktywność w sieci blockchain. Najczęściej cytowanym przykładem wykorzystania blockchain do nielegalnych transakcji jest prawdopodobnie Jedwabny Szlak. Internetowy rynek nielegalnych narkotyków i prania pieniędzy działający w Darknet. Działał od lutego 2011 r. do października 2013 r., kiedy został zamknięty przez FBI.

Darknet pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać nielegalne towary bez śledzenia za pomocą przeglądarki Tor. Umożliwia dokonywanie nielegalnych zakupów za pomocą Bitcoina lub innych kryptowalutach.

Obecne amerykańskie wymagają od dostawców usług finansowych uzyskiwania informacji o swoich klientach podczas otwierania konta. Weryfikacji tożsamości każdego klienta i potwierdzania, że ​​klienci nie figurują na żadnej liście znanych lub podejrzewanych organizacji terrorystycznych.

Ten system można postrzegać zarówno jako zaletę, jak i wadę. Daje każdemu dostęp do kont finansowych, ale także ułatwia przestępcom dokonywanie transakcji.

Wiele osób argumentuje, że dobre zastosowania kryptowalut, takie jak bankowość w świecie pozbawionym usług bankowych, przeważają nad złymi zastosowaniami kryptowaluty. Szczególnie gdy większość nielegalnej działalności jest nadal dokonywana za pomocą niewykrywalnej gotówki.

Bitcoina używano na początku do takich celów. Jednak jego przejrzysty charakter i dojrzałość jako aktywa finansowego spowodowały, że nielegalna działalność przeniosła się na inne kryptowaluty, takie jak Monero i Dash.

Obecnie nielegalna działalność stanowi jedynie niewielką część wszystkich transakcji Bitcoin.

Dlaczego Blockchain używa szyfrowania?

Ważne jest, aby zrozumieć, czym jest szyfrowanie i jak działa. Szyfrowanie to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa danych. Uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych na komputerze, smartfonie, lub manipulowanie nimi.

Najpopularniejszą formą szyfrowania jest kryptografia z kluczem symetrycznym 🔑, w której każdy użytkownik ma swój własny tajny klucz, którego należy użyć do odszyfrowania (proces odwrotny).

Na przykład: jeśli Kasia chce wysłać Markowi zaszyfrowaną wiadomość przy użyciu kryptografii z kluczem asymetrycznym. (obydwoje mają różne klucze) Użyje swojego klucza publicznego (wszyscy o nim wiedzą) do zaszyfrowania wiadomości w nieczytelnym formacie. 🔏 (znanym jako tekst zaszyfrowany)

Jednocześnie wysyłając mu swój klucz prywatny w celu odszyfrowania wiadomości, którą otrzyma z powrotem po odebraniu własnych transmisji!

To tylko jeden przykład tego, jak działa szyfrowanie. Ważne jest również, aby pamiętać, że istnieje kilka różnych rodzajów metod szyfrowania, w zależności od ich bezpieczeństwa.

Na przykład: kryptografia z kluczem symetrycznym jest uważana za bardzo silną. Jest tak, ponieważ atakującemu trudno jest złamać kod lub znaleźć sposób na obejście go.

Jednak kryptografia z kluczem asymetrycznym jest znacznie mniej bezpieczna. Jest tak, ponieważ opiera się na dwóch oddzielnych kluczach, do których każdy użytkownik ma dostęp. ⚠️

co to blockchain

Plusy i minusy Blockchainu

Mimo całej swojej złożoności potencjał blockchain jako zdecentralizowanej formy prowadzenia dokumentacji jest prawie nieograniczony. Od większej prywatności użytkownika 🔏 i zwiększonego bezpieczeństwa po niższe opłaty za przetwarzanie i mniej błędów.

Technologia blockchain może z powodzeniem przejmować procesy wykraczające poza te opisane powyżej. Ale jak wszystko, ma także pewne wady.

➕ Plusy

 • Poprawiona dokładność poprzez usunięcie zaangażowania człowieka w weryfikację
 • Redukcja kosztów poprzez eliminację weryfikacji zewnętrznej
 • Decentralizacja utrudnia manipulowanie
 • Transakcje są bezpieczne, prywatne i wydajne
 • Przejrzysta technologia
 • Zapewnia alternatywę bankową i sposób na zabezpieczenie danych osobowych dla obywateli krajów o niestabilnych lub słabo rozwiniętych rządach

➖ Minusy

 • Znaczący koszt technologii związany z wydobyciem Bitcoina
 • Niska ilość transakcji na sekundę
 • Historia używania w nielegalnych działaniach, na przykład w Darknecie
 • Przepisy różnią się w zależności od jurysdykcji i są niepewne
 • Ograniczenia przechowywania danych

Co to znaczy NFT?

NFT to cyfrowy zasób, który może mieć postać grafiki, muzyki, przedmiotów w grze, filmów i nie tylko. Można je kupić i sprzedać online. Często za pomocą kryptowalut. Zazwyczaj koduje się je za pomocą tego samego oprogramowania bazowego, co wiele kryptowalut.

Chociaż istnieją od 2014 r., NFT zyskują teraz rozgłos, ponieważ stają się coraz bardziej popularnym sposobem kupowania i sprzedawania cyfrowych dzieł sztuki. 🖼️

Rynek NFT był wart oszałamiającej wartości 41 miliardów dolarów w samym tylko 2021 roku, co jest kwotą zbliżoną do całkowitej wartości całego globalnego rynku dzieł sztuki.

NFT są również jedyne w swoim rodzaju lub co najmniej jednym z bardzo ograniczonych serii i mają unikalne kody identyfikacyjne. Stoi to w wyraźnym kontraście z większością cyfrowych kreacji, których podaż prawie zawsze jest nieskończona. Hipotetycznie odcięcie podaży powinno podnieść wartość danego aktywa, zakładając, że jest na niego popyt. 💰

Ale wiele NFT, przynajmniej w tych wczesnych dniach, było kreacjami cyfrowymi, które już istnieją w jakiejś formie gdzie indziej. Mamy np. kultowe klipy wideo z gier NBA lub digitalizowane wersje sztuki, które już krążą na Instagramie.

Każdy może bezpłatnie przeglądać pojedyncze obrazy, a nawet cały kolaż obrazów online. 📱 Dlaczego więc ludzie są gotowi wydać miliony na coś, co mogliby łatwo zrzuty ekranu lub pobrać?

Ponieważ NFT pozwala kupującemu na posiadanie oryginalnego przedmiotu. Co więcej, zawiera wbudowane uwierzytelnianie, które służy jako dowód własności. Kolekcjonerzy cenią te „cyfrowe prawa do przechwałek” niemal bardziej niż sam przedmiot. ☝️

co to blockchain

Dlaczego transakcje NFT są ważne

NFT to ewolucja stosunkowo prostej koncepcji kryptowalut. Nowoczesne systemy finansowe składają się z wyrafinowanych systemów handlu i pożyczek dla różnych rodzajów aktywów, od nieruchomości 🏢 przez umowy kredytowe po dzieła sztuki. Umożliwiając cyfrową reprezentację zasobów fizycznych, NFT są krokiem naprzód w odkrywaniu tej infrastruktury na nowo.

Oczywiście idea cyfrowych reprezentacji zasobów fizycznych nie jest nowa, podobnie jak zastosowanie unikalnej identyfikacji. Jednak gdy połączymy koncepcje z korzyściami odpornego na manipulacje blockchaina ⛓️ inteligentnych kontraktów, stają się potężną siłą do zmian.

Być może najbardziej oczywistą korzyścią NFT jest efektywność rynku. Przekształcenie zasobu fizycznego w cyfrowy usprawnia procesy i eliminuje pośredników. 🤝 NFT reprezentujące cyfrowe lub fizyczne dzieła sztuki na łańcuchu bloków eliminują potrzebę agentów i umożliwiają artystom bezpośredni kontakt z odbiorcami.

Mogą również usprawnić procesy biznesowe. Na przykład NFT dla butelki wina ułatwi różnym uczestnikom łańcucha dostaw interakcję z nią i pomoże śledzić jej pochodzenie, produkcję i sprzedaż w całym procesie.

Firma konsultingowa Ernst & Young opracowała już takie rozwiązanie dla jednego ze swoich klientów.

Niewymienne tokeny są również doskonałe do zarządzania tożsamością. Rozważmy przypadek paszportów fizycznych, które należy okazać w każdym punkcie wjazdu i wyjazdu. ✈️

Przekształcając poszczególne paszporty w NFT, z których każdy posiada własne unikalne cechy identyfikacyjne, możliwe jest usprawnienie procesów wjazdu i wyjazdu dla jurysdykcji. Rozszerzając ten przypadek użycia, NFT mogą służyć również do celów zarządzania tożsamością w sferze cyfrowej.

Nie można przecenić znaczenia blockchain w przyszłości.

Technologia Blockchain to rozproszony rejestr, która stanowi podstawę kryptowalut, takich jak Bitcoin. To zdecentralizowana baza danych, co oznacza, że ​​nie jest kontrolowana przez jeden podmiot, ale jest rozproszona na wielu komputerach. 🖥️

To sprawia, że ​​blockchain jest bezpieczniejszy niż tradycyjne bazy danych, ponieważ nie ma centralnych punktów awarii. Kiedy jeden komputer ulegnie awarii lub zostanie zhakowany, cała sieć będzie działać normalnie, dopóki inne węzły będą działały.

Technologia blockchain pozwala nam tworzyć cyfrową księgę transakcji, która może być udostępniana i dystrybuowana wśród wielu różnych stron. To najbardziej przełomowa technologia od dziesięcioleci, ponieważ umożliwia zaufanie i przejrzystość między stronami, które nie znają się lub nie ufają sobie nawzajem. 🤝

co to blockchain

Podsumowanie – co to blockchain ⛓️

 • Blockchain to rodzaj udostępnionej bazy danych, która różni się od typowej bazy danych sposobem, w jaki przechowuje informacje. Łańcuchy bloków przechowują dane w blokach, które są następnie łączone ze sobą za pomocą kryptografii.
 • W miarę napływania nowych danych są one wprowadzane do nowego bloku. Gdy blok jest wypełniony danymi, jest on łączony z poprzednim blokiem, co sprawia, że dane są połączone w łańcuch w porządku chronologicznym.
 • W łańcuchu bloków można przechowywać różne rodzaje informacji, ale dotychczas najczęstszym zastosowaniem było prowadzenie księgi rachunkowej dla transakcji.
 • W przypadku Bitcoina blockchain jest używany w sposób zdecentralizowany, dzięki czemu żadna osoba ani grupa nie ma kontroli – a raczej wszyscy użytkownicy wspólnie zachowują kontrolę.
 • Zdecentralizowane łańcuchy bloków są niezmienne, co oznacza, że wprowadzone dane są nieodwracalne. W przypadku Bitcoin oznacza to, że transakcje są trwale rejestrowane i widoczne dla każdego.

FAQ – co to blockchain?

Czym jest blockchain w prostych słowach? 🤔

Blockchain to wspólna, niezmienna księga, która ułatwia proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci biznesowej. Zasób może być materialny (dom, samochód, gotówka, grunt) lub niematerialny (własność intelektualna, patenty, prawa autorskie, branding).

Po co powstał blockchain? ⛓️

Celem blockchain jest umożliwienie rejestrowania i rozpowszechniania informacji cyfrowych, ale nie edytowania ich. W ten sposób blockchain jest podstawą niezmiennych ksiąg lub zapisów transakcji, których nie można zmienić, usunąć ani zniszczyć.

Czym różni się blockchain od kryptowalut? 🪙

Kryptowaluta to forma pieniądza cyfrowego. Przykładami są Bitcoin, Ether, Litecoin i Tether. Jednostki kryptowaluty nazywane są monetami lub tokenami. Blockchain to rozproszona baza danych peer-to-peer, która ma ścisłe zasady dodawania danych.

Jaki jest przykład blockchainu? 🔏

Bitcoin i Ethereum to popularne przykłady łańcuchów bloków. Każdy może łączyć się z łańcuchem bloków i dokonywać na nim transakcji.