Team Building | 30 ćwiczeń, aby stworzyć ZGRANY zespół 🤝

Co to team building

TTeam building pomaga zespołom pracować wydajniej i sprawniej osiągać wspólne cele. Podstawowym celem team buildingu jest stworzenie silnych i relacji między członkami zespołu. Ten proces ma wiele zalet dla firm i organizacj.

W tym sprawniejszą komunikację, lepsze planowanie, wyższą motywację pracowników i ściślejszą współpracę. 🤝
W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest team building?
 • Dlaczego warto zadbać o dobre relacje w zespole?
 • Jakie aktywności możesz zastosować, aby polepszyć relacje w zespole?
 • Jakie aktywności team buildingowe można realizować wirtualnie?

Interaktywne zajęcia, które pomagają jednostkom zrozumieć się nawzajem w innym kontekście, umożliwiają im interakcję w wyjątkowym środowisku. Uczestników często zachęca się do refleksji 🤔 nad konsekwencjami tych ćwiczeń w ich środowisku pracy.

Pamiętajmy, że mówimy o team buildingu w kontekście firmy. Kluczowym celem jest dla nas osiąganie wyników. Dzięki serii starannie zaplanowanych działań integracyjnych, które są zarówno przyjemne, jak i inspirujące 🤩, zespoły mogą doskonalić takie umiejętności, jak komunikacja, planowanie, rozwiązywanie problemów i rozstrzyganie sporów.

Zgrany zespół zapewnia efektywność i zdrową atmosferę pracy. Oto 12 powodów, aby zadbać o team building, motywować członków swojego zespołu i zbliżać ich do siebie. Nawet w wirtualnym środowisku pracy! 🤝

team building

Team building – 12 NAJWAŻNIEJSZYCH korzyści

Działania związane z team buildingiem mogą pomóc w usprawnieniu projektów 📈, które wymagają współpracy. Wspólne wykonywanie tych aktywności może pomóc pracownikom poznać swoje mocne i słabe strony oraz zainteresowania. Ta wiedza może pomóc im lepiej współpracować przy przyszłych przedsięwzięciach, które są ważne dla firmy.

Kiedy każdy stara się dać z siebie wszystko, sprzyja to tworzeniu pozytywnego środowiska pracy. Każdy zespół jest wyjątkowy, a każda jednostka ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Jeśli potrafisz rozpoznać i zainspirować wszystkich do wykorzystania ich indywidualnego 💪 potencjału, Twój zespół może również osiągnąć swój potencjał zbiorowy.

Team building jest podobnie istotny w cyklu życia pracownika co jego onboarding. Sprawdź jak zrobić wybitny onboarding!

1️⃣ Wzmacnianie relacji i więzi.

Kontakty towarzyskie ze współpracownikami w miejscu pracy mogą być korzystne 🏆 dla produktywności. Bez względu na to, czy jest to środowisko wirtualne, hybrydowe czy biurowe. Nie tylko podnosi morale w biurze, ale także pomaga w pomyślnym przejściu do wirtualnej atmosfery pracy.

Aktywności teambuildingowe mogą być prostsze lub bardziej rozbudowane, a ten artykuł zadba, aby było po prostu fajne dla odbiorców.

2️⃣ Celebracja, duch zespołu, zabawa i motywacja.

Wiele aktywności teambuildingowych kończy się zwycięstwem, które uczestnicy świętują i przeżywają przyjemne doświadczenie. One z kolei motywują ich do dążenia do dalszych sukcesów.

Takie doświadczenia zostają na długo w pamięci członków zespołu i sprawiają, że ich relacja wchodzi na kolejny poziom. Im więcej takich doświadczeń zbierzemy, tym bardziej związani 🪢 będziemy z naszym zepołem i tym efektywniej działać będziemy działać. Dużo przyjemniej pracuje się z zespołem, z którym się lubimy. A aktywności team buildingowe sytuacje właśnie do tego prowadzą.

3️⃣ Komunikacja = lepsza współpraca.

Poprawa komunikacji i współpracy 🤝 jest główną motywacją team buildingu. Ludzie pragną środowiska pracy, w którym mogą swobodnie rozmawiać i pracować ze wszystkimi.

Jedną z najważniejszych zalet team buildingu jest to, że usprawnia komunikację. Wiele organizacji realizuje sesje integracyjne w celu poprawy komunikacji i zwiększeniu zaufania. Ponadto mogą zidentyfikować obszary komunikacji, którymi należy się zająć.

team building

4️⃣ Zdrowa rywalizacja.

Konkurencja poprawia wydajność. Koncentrując tę zwiększoną wydajność na zabawnej, integracyjnej aktywności integracyjnej, zespoły mogą wiązać się skuteczniej niż w przypadku innych metod.

Zjednoczenie się jako grupa może wymagać pewnego wysiłku, ale niezwykłe jest to, jak szybko zespoły mogą połączyć siły, gdy do wygrania jest nagroda. Aktywności team buildingowe zawsze powinny mieć nagrodę. To dodaje im nieco pikantności! 🔥

Może zainteresować Cię artykuł o szkoleniach menedżerskich. Sprawdź tutaj.

5️⃣ Współpraca i kreatywność.

Kiedy jesteśmy w gronie, gdzie czujemy się swobodnie, nasza kreatywność działa znadznie sprawniej. Udane ćwiczenia integracyjne nie tylko zbliżają ludzi 💞 i tworzą bliższe więzi. Mają pozytywny wpływ na środowisko pracy, wpływając na wzrost kreatywności.

Kolaboracja w miejscu pracy jest niezbędna dla dobrze prosperującego biznesu. Dużo łatwiej poprosić o pomoc kogoś, z kim siedziało się przy ognisku, niż kogoś kogo znamy jedynie ze zdjęcia na slacku.

6️⃣ Coś, na co warto czekać.

Regularnie zaplanowany team building pozwala oderwać się od monotonii tygodnia pracy. Daje pracownikom coś, na co mogą czekać poza długą listą zadań. Pomóż zespołowi zacieśnić więzi, planując wydarzenia niezwiązane z pracą, nie tylko w weekendy, ale także w ciągu tygodnia pracy.

Te wydarzenia dają również pracownikom wspólny cel, który nie ma nic wspólnego z opisem ich pracy. Przerwa w pracy jest niezbędna do utrzymania dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. 🙌

7️⃣ Poprawa kultury firmy.

Kultura firmy obejmuje wartości, normy, cele i postawy obecne w organizacji, zasadniczo kształtujące jej osobowość i otoczenie. Osoby poszukujące pracy często traktują priorytetowo kulturę firmy podczas poszukiwania nowej pracy.

Regularne organizowanie działań team buildingowych może poprawić kulturę firmy i zapewnić środowisko do zrozumienia pragnień i potrzeb pracowników. 👀

Czasami wartości wyznawane przez kierownictwo i pracowników mogą się różnić, więc znalezienie równowagi jest kluczowe 🔑 dla stworzenia przyjemnej atmosfery. Działania integracyjne mogą pomóc wyeliminować negatywność i zjednoczyć wszystkich, co ostatecznie pozytywnie wpłynie na miejsce pracy.

team building

8️⃣ Większe zaangażowanie i morale.

Uczestnictwo w team buildingu może pomóc w budowaniu koleżeństwa. Sprawić, że pracownicy chętniej przyjdą do pracy, będą chętniej pracować i będą bardziej pewni siebie we wzajemnych interakcjach.

Co najważniejsze, pracownicy mogą wykorzystać umiejętności, których nauczyli się podczas tych działań, i wdrażać je w swoich codziennych zadaniach. Nauka zdobyta w ten sposób zostaje z nami na dłużej niż formuła wyczytana w książce. 📕

9️⃣ Więzi między zespołami.

Poznawania ludzi z innych działów, zamiast pracować wyłącznie z członkami ich bezpośredniego zespołu jest kolejną korzyścią team buildingu. Ta praktyka może pomóc każdemu poczuć się bardziej komfortowo w miejscu pracy i otworzyć możliwości tworzenia nowych relacji.

Wypełniając luki między działami, pracownicy mogą budować pozytywne relacje, które prowadzą do bardziej produktywnej organizacji.

🔟 Uznanie pracowników.

Team building może pomóc pracownikom poczuć się docenionym za ich ciężką pracę. Pośród innych zadań łatwo przeoczyć wielkie osiągnięcia. 👀

Organizując takie wydarzenia, możesz okazać uznanie pracownikom i nagrodzić ich przyjemnym zajęciem, w którym mogą uczestniczyć razem.

1️⃣1️⃣ Potencjał przywódczy odblokowany.

W bardziej zrelaksowanej i kreatywnej atmosferze możesz odkryć w swoich pracownikach umiejętności, które w przeciwnym razie pozostałyby uśpione w biurze. Niespodziewani liderzy mogą wyłonić się z najbardziej podstawowych czynności.

Regularne ćwiczenia team buildingowe mogą zwiększyć pewność siebie pracowników w miejscu pracy. Nieśmiały nowy pracownik może być zaskakująco dobry w pobudzaniu i motywowaniu swoich koleków, a dzięki odpowiedniemu trenerowi, awansowi i wsparciu może wkrótce stać się kolejną gwiazdą ⭐️ Twojej organizacji.

Pomyśl o zaprojektowaniu programu mentoringu lub programu rozwoju przywództwa, aby pomóc swoim pracownikom zrealizować ich najwyższy potencjał. Po każdej czynności związanej z budowaniem zespołu skontaktuj się z liderami zespołów i poproś ich o przedstawienie zaleceń dotyczących tych planów w oparciu o ich kolegów, którzy promieniowali podczas tych działań.

team building

Team Building – 30 Aktywności budujących zespół

Przygotowałem dla Ciebie 39 przykładowych aktwności, które możesz zastosować w swojej firmie

1. Jak mam na imię

Czas: 15–20 minut
Wielkość grupy: <20
Cel: Zbudowanie relacji 🤝

Poproś swoją drużynę, aby usiadła w kręgu i po kolei wypowiadali swoje imiona.
Następnie rzuć piłką tenisową w jedną osobę. Muszą rzucić piłkę innemu koledze z drużyny, wypowiadając jego imię. 🎾
Aby zwiększyć wyzwanie, stwórz zasadę, że członkowie nie mogą rzucać piłki do tej samej osoby dwa razy z rzędu.

2. Dwie prawdy i kłamstwo | Team Building

Czas: 15–30 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: budowanie sympatii 💞

 • W tej grze członkowie zespołu mogą działać jako ludzkie wykrywacze kłamstw!
 • Zacznij od pozwolenia każdej osobie na powiedzenie w losowej kolejności dwóch prawd i jednego kłamstwa na swój temat.
 • Następnie poproś pozostałych członków zespołu, aby ustalili, które z nich są prawdą, a które kłamstwem.
 • Mówca może wtedy ujawnić, który fakt jest rzeczywiście fałszywy.

3. Kolejność

Czas: 20 minut
Wielkość grupy: <20
Cel: komunikacja, współpraca

Poinstruuj członków, aby ustawili się w szeregu na podstawie określonych kryteriów, takich jak wiek, wzrost, data urodzenia lub rozmiar buta. 👟

Wyzwanie?

 • Cała praca zespołowa i komunikacja potrzebne do zorganizowania się muszą odbywać się za pośrednictwem komunikacji niewerbalnej.
 • Gdy ludzie będą poruszać się po pokoju, aby wykonać zadanie, zobaczysz pojawienie się naturalnych liderów i innowacyjnych środków komunikacji.
team building

4. Tworzenie fabuły

Czas: 30 minut
Wielkość grupy: różna
Cel: słuchanie, współpraca, praca zespołowa

W przypadku tego lodołamacza ustaw uczestników w kręgu.
Przebieg:

 • Jeden członek zespołu zaczyna opowiadać historię, ale kończy na niepełnym zdaniu, na przykład: „Adam był podekscytowany. Pierwszego dnia jako artysta chciał…” Następna osoba kończy zdanie i dodaje kolejne niepełne zdanie.
 • Na przykład „Artur poczuł iskrę kreatywności i postanowił…” Trwa to do momentu, gdy dotrze do ostatniego członka kręgu i powstanie spójna historia.
 • To doświadczenie zapewnia, że cała grupa słucha się nawzajem i pozostaje zaangażowana w działanie, co prowadzi do poprawy umiejętności słuchania. 👂
 • Szybko odkryjesz, że słuchanie jest kluczowe dla rozwoju biznesu!
 • Aby uzyskać więcej wyzwań i więcej kreatywnego myślenia, dodaj losowe słowa, które ludzie muszą zawrzeć w historii.

5. Pokaż i powiedz | Team Building

Czas: 30–60 minut
Wielkość grupy: 10–15
Cel: budowanie zaufania

Ten lodołamacz działa fantastycznie dla pracowników zdalnych.
Przebieg:

 • Poproś każdego członka zespołu, aby podzielił się z resztą zespołu czymś, co naprawdę lubi.
 • Może to być hobby, nagroda, zwierzak lub coś zupełnie nieoczekiwanego.
 • Daj każdemu członkowi zespołu minutę na pokazanie i opowiedzenie o czymś wyjątkowym, a następnie pozwól innym zadawać pytania.
 • Pamiętaj, że celem jest budowanie zaufania poprzez dzielenie się informacjami na swój temat.

6. Niedobitek

Czas: 30 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: rozwiązywanie problemów, współpraca, kreatywność

W tej zabawnej czynności przedstaw swojemu zespołowi fikcyjną sytuację awaryjną, na przykład utknięcie na bezludnej wyspie.
Twoi pracownicy będą musieli wybrać przedmioty, które zabiorą ze sobą, aby przeżyć.

Przebieg:

 • Daj im wyimaginowaną listę dziesięciu pozycji, z których mogą wybrać pięć. Może zawierać takie przedmioty, jak garść nasion, mały scyzoryk, miecz z XVIII wieku, 200 m sznurka lub liny, prześcieradło, dwulitrowe wiadro, jeden litr nafty, zapalniczka z krzemieniem i tak dalej.
 • Podziel zespół na grupy i poproś ich, aby wspólnie wybrali przedmioty, które przetrwają. 🔥
 • Następnie niech przedstawią swoje decyzje całej grupie i niech wszyscy zdecydują, która strategia zespołu jest najlepsza.
team building

7. Najlepsze chwile w życiu | Team Building

Czas: 30–45 minut
Wielkość grupy: 15–20
Cel: Zbudowanie relacji, zaufania

Ta aktywność budowania zespołu wymaga od uczestników wyjścia ze swoich stref komfortu.
Przebieg:

 • Poinstruuj swój zespół, aby poświęcił kilka minut na kontemplację najlepszych chwil swojego życia.
 • Następnie poproś ich, aby zdecydowali, które 30 sekund swojego życia przeżyliby ponownie, gdyby mieli taką szansę.
 • Teraz poproś każdego członka zespołu, aby podzielił się na głos swoim wspomnieniem.
 • Jeśli jesteś starszym członkiem zespołu prowadzącym to ćwiczenie, również podziel się swoim wspomnieniem.
 • Twój udział znacznie przyczynia się do przełamywania barier między poziomami i tworzenia większego zaufania.
 • Ta czynność doskonale nadaje się do wyciągania członków z ich stref komfortu i tworzenia znaczących relacji w pracy.

8. Gra możliwości

Czas: 10 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: rozwiązywanie problemów, komunikacja, kreatywność

Przebieg:

 • Daj przedmiot każdej małej grupie. Uczestnicy muszą po kolei odgrywać unikalne zastosowanie tego przedmiotu, a członkowie drużyny muszą odgadnąć, jakie to zastosowanie.
 • Na przykład używanie pałeczek do robienia na drutach. 🥢
 • Niech rozpocznie się innowacyjność i kreatywne myślenie!

9. Układanka stworzona przez zespół

Czas: 20 minut
Wielkość grupy: 8
Cel: Współpraca

Przebieg:

 • Wydrukuj obraz, a następnie pokrój go na osiem idealnych kwadratów.
 • Daj każdemu członkowi grupy kwadrat i pełnowymiarowy kwadratowy arkusz papieru. Poinstruuj ich, aby narysowali swoje elementy w skali.
 • Na koniec wszyscy uczestnicy ułożą swoje puzzle, aby zidentyfikować obrazek.
 • To ćwiczenie ma na celu pokazanie, w jaki sposób każdy członek przyczynia się do szerszego obrazu.
 • Psst… gra słów była zdecydowanie zamierzona.

10. Symulowane problemy | Team Building

Czas: 45–60 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: Współpraca, rozwiązywanie problemów

Ta zabawna gra wymaga kreatywnego rozwiązywania problemów.
Przebieg:

 • Daj członkom fikcyjny problem związany z pracą.
 • Na przykład, jeśli zarządzasz zespołem marketingowym, utwórz scenariusz, w którym firma opublikowała kampanię marketingową, którą wiele osób uznało za niesmaczną i dyskryminującą.
 • Poinstruuj ich, aby przeprowadzili burzę mózgów i stworzyli plan publicznych przeprosin oraz strategie dalszego postępowania.
  • Co będą zawierać przyszłe reklamy?
  • Jak twoi ludzie będą pracować, aby odzyskać dobrą reputację i wiarygodność firmy?
 • Działania związane z rozwiązywaniem problemów pozwalają członkom rozpoznawać błędy, zanim wystąpią one w prawdziwym życiu.
 • Umożliwiają również firmom wdrażanie procesów radzenia sobie z takimi scenariuszami, jeśli faktycznie się zdarzają.
team building

11. Precyzja ołówka ✏️ | Team Building

Czas: 20 minut
Wielkość grupy: 2
Cel: Współpraca, budowanie relacji

Przebieg:

 • Zawiąż końce dwóch długich kawałków sznurka lub cienkiej liny wokół gumki ołówka.
 • Następnie poinstruuj pary członków drużyny, aby zawiązali drugi koniec kawałków wokół talii.
 • Każda drużyna musi stanąć plecami do siebie i współpracować, aby opuścić ołówek do pustej butelki po wodzie między nimi.
 • Pierwsza para, która osiągnie ten cel, wygrywa.

12. Ludzki węzeł

Czas: 20 minut
Wielkość grupy: 8–15
Cel: Współpraca, budowanie relacji, rozwiązywanie problemów, komunikacja

Przebieg:

 • Poinstruuj uczestników, aby stanęli w kręgu naprzeciw siebie, ramię w ramię.
 • Niech każdy członek wyciągnie jedną rękę i złapie rękę kogoś z drugiego końca kręgu.
 • Powtórz to z drugą ręką. Ustaw limit czasu i poinstruuj zespół, aby rozwiązał się bez puszczania rąk.

13. Spojrzenie w przyszłość

Czas: 10 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: współpraca, budowanie wizji

W tej grze chodzi o to, by patrzeć w przyszłość.
Przebieg:

 • Najpierw rozdaj gazety każdej małej grupie i poinstruuj ich, aby zaznaczyli 10 fikcyjnych nagłówków oi tym, co firma będzie robić w przyszłości.
 • Następnie pozwól każdej grupie podzielić się na głos swoimi nagłówkami.
 • Ta aktywność integracyjna pomaga zespołom rozważyć długoterminowe cele i ustalić wspólny cel wśród członków zespołu.
 • To doświadczenie doskonale nadaje się również do analizowania, jak każdy członek zespołu widzi przyszłość firmy.
team building

14. Zgadnij kto? | Team Building

Czas: 15 minut
Wielkość grupy: 5–10
Cel: rozwiązywanie problemów, komunikacja

Do tego zadania miej pod ręką taśmę maskującą lub karteczki samoprzylepne.
Przebieg:

 • Napisz serię nazwisk na kartkach papieru lub karteczkach samoprzylepnych, takich jak celebryci lub postacie historyczne.
 • Następnie ustaw grupy w okręgi. ⭕️
 • Każdy pracownik musi przykleić jedno z nazwisk na czole bez patrzenia na nie.
 • Następnie uczestnicy okrążą krąg, zadając pytania, aby dowiedzieć się, kim są.
 • Dozwolone są tylko pytania „tak” lub „nie”. Jeśli ktoś odpowie „tak”, może zadać kolejne pytanie.

Chcesz poznać szerzej strategię tworzenia skutecznych szkoleń? Sprawdź ten artykuł.

15. Odmrożenie

Czas: 30–60 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów, budowanie zaufania

Ta aktywność wymaga, aby każda grupa opuściła swoją strefę komfortu.
Zbierz materiały potrzebne do tego zadania polegającego na rozwiązywaniu problemów, takie jak klocki, krzesła, opaski na oczy i prześcieradła.
Przebieg:

 • Poinstruuj grupy, aby wyobraziły sobie, że utknęły w Arktyce.
 • Celem jest wybranie przywódcy, który zbuduje schronienie, aby przetrwać.

Wyzwanie? 🧐
Lider zespołu doznał odmrożeń i dlatego nie jest w stanie zbudować schronu.

Drugie wyzwanie?
Pozostali członkowie zespołu zostali oślepieni przez śnieg i noszą opaski na oczy.
Lider zespołu musi udzielić ustnych instrukcji niewidomym członkom zespołu, jak zbudować schronienie.

16. Wszystko jest powiązane | Team Building

Czas: 10 minut
Wielkość grupy: 2–4
Cel: Współpraca, komunikacja, rozwiązywanie problemów

Przebieg:

 • Poinstruuj pary lub małe grupy, aby stanęły w ciasnym kręgu naprzeciw siebie.
 • Użyj sznurka lub liny, aby związać ręce. 🪢
 • Drużyny muszą następnie osiągnąć cel, gdy są ze sobą powiązane, na przykład ukończenie gry planszowej lub układanki, zrobienie kanapki, zawiązanie obu butów, odgrywanie szarad lub ściganie się z innymi drużynami przez linię mety.

17. Ślepy rysunek

Czas: 10–15 minut
Wielkość grupy: 2
Cel: Budowanie zaufania, komunikacji i współpracy

Przebieg:

 • Poinstruuj pary, aby usiadły plecami do siebie.
 • Jeden członek zespołu będzie miał ołówek i kartkę papieru, a drugi przedmiot lub obrazek.
 • Członek zespołu z obrazem/przedmiotem musi poinstruować kolegę z drużyny, aby narysował to, co ma w rękach, bez mówienia, co to jest. 🤫
 • Mogą opisywać jego właściwości, kolor itp., ale nie potrafią dokładnie określić, czym jest przedmiot.
 • Taka aktywność wspiera uczestników we wzajemnym słuchaniu się.

18. Pozornie nic wspólnego

Czas: 10 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: Współpraca, rozwiązywanie problemów

Przebieg:

 • W tej zabawnej zabawie integracyjnej ułóż serię przypadkowych obiektów, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego.
 • Następnie poproś każdy mały zespół o ułożenie obiektów w kategorie.
 • Niech każda grupa zapisze swoje odpowiedzi. Po upływie limitu czasu każda grupa głośno podzieli się swoimi kategoriami i wyjaśni, dlaczego pogrupowała je w ten sposób.
 • Być może Twój zespół dostrzeże, że mają ze sobą wiele wspólnego. 😉

19. Przejście rzeki | Team Building

Czas: 15–30 minut
Wielkość grupy: 10–20
Cel: Współpraca, komunikacja, budowanie zaufania, rozwiązywanie problemów

Ta gra integracyjna doskonale nadaje się do określania mocnych i słabych stron zespołu.
Przebieg:

 • Wyznacz obszar w sali konferencyjnej lub na trawniku (jeśli jest na zewnątrz), który będzie rzeką.
 • Można to zrobić, umieszczając dwa długie dywany jeden na drugim lub umieszczając arkusze papieru lub linę, aby zaznaczyć początek i koniec rzeki.
 • Poinstruuj swoje zespoły, że ta rzeka jest pełna toksycznych odpadów i że muszą przejść przez nią bez dotykania „wody” rękami ani stopami.
 • Zapewnij tekturowe kwadraty jako podpory, które można umieścić na „rzece”, aby przejść przez nią.
 • Te kartonowe kwadraty można przesuwać, gdy osoba przechodzi przez rzekę. (Upewnij się, że wszystkie kartonowe kwadraty ułożone łeb w łeb nie pokrywają całej długości rzeki).
 • Jeśli ktoś z drużyny „wpadnie” do rzeki, na przykład tracąc równowagę, próbując postawić stopę na tekturowym kwadracie, cała drużyna musi zacząć od nowa.

Celem jest nie tylko bezpieczne przeprawienie się przez rzekę, ale także pomoc kolegom z drużyny w przeprawie.

team building

20. Idealne wakacje

Czas: 10–20 minut
Wielkość grupy: 2
Cel: słuchanie

To ćwiczenie dotyczy umiejętności słuchania Twoich pracowników.
Przebieg:

 1. Połącz członków w pary
 2. Każda osoba w parze ujawnia swojemu partnerowi, jakie byłyby ich idealne wakacje (gdyby czas i pieniądze nie były ograniczeniami) 🏖
 3. Po tym, jak każda para wymieni się swoimi planami, druga osoba musi jak najlepiej opisać podróż swojego partnera pozostałym.

21. Zerknięcie na model 🧱 | Team Building

Czas: 30 minut
Wielkość grupy: 4–6
Cel: Komunikacja, rozwiązywanie problemów, strategia

To ćwiczenie będzie wymagać dużego wiadra klocków Lego lub klocków Jenga.
Przebieg:

 • Zacznij od zbudowania modelu z klocków Lego i ukryj go przed grupą.
 • Następnie pozwól jednemu liderowi zespołu z każdej grupy rzucić okiem na to przez 10 sekund.
 • Następnie lider zespołu musi przekazać swoim kolegom z zespołu to, co zobaczył, aby zbudować wolnostojącą strukturę opartą na tym co zobaczyć.
 • Po około jednej minucie próby odtworzenia modelu poproś innego członka, aby podszedł do „modelu”.
 • Następnie wróci do swojego zespołu i powie im, jak odtworzyć rzeźbę.

Cel?
Wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie dokładną replikę.

22. Ogrodzenie elektryczne

Czas: 20 minut
Wielkość grupy: 10–15
Cel: Współpraca, komunikacja, budowanie zaufania, rozwiązywanie problemów, budowanie relacji

Przebieg:

 • W tym eksperymentalnym wydarzeniu integracyjnym stwórz „elektryczne ogrodzenie” sięgające do pasa.
 • Możesz to zrobić, zawiązując sznurek między dwoma krzesłami ustawionymi w pewnej odległości od siebie.
 • Każdy członek zespołu musi przejść przez ogrodzenie, nie dotykając go.

Łatwe, prawda?
Cóż, nie do końca.

 • Uczestnicy muszą cały czas dotykać ręką jednego członka zespołu i nie mogą przechodzić pod ogrodzeniem. Obejmuje to resztę zespołu po obu stronach ogrodzenia.
 • Zabawne zajęcia i wydarzenia budowlane, takie jak to, prowadzą do świetnego połączenia umiejętności pracy zespołowej!
team building

23. Układanka drużynowa | Team Building

Czas: 30 minut
Wielkość grupy: 8–20
Cel: Współpraca, rozwiązywanie problemów, komunikacja

Przebieg:

 • Drużyna licząca od 8 do 20 osób (podzielona na dwie drużyny) musi w określonym czasie ułożyć układankę.

Więc w czym tkwi haczyk? 🪝
Cóż, powiedzmy, że w tej układance brakuje kilku elementów.
Dosłownie.

 • Obie drużyny wkrótce zdadzą sobie sprawę, że mają kilka elementów innej układanki, a przeciwnik ma potrzebne elementy!
 • Aby rozwiązać problem, oba zespoły muszą jasno komunikować się ze sobą.
 • Członkowie zespołu również muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ mogą wymieniać tylko jeden element układanki na raz.
 • Aby jeszcze bardziej utrudnić tę grę, możesz trzymać dwie drużyny w różnych pokojach.

Team building dla wirtualnych zespołów

24. Słownik 📕

Czas: 30 minut
Wielkość grupy: 6+
Cel: kreatywne myślenie, współpraca zespołowa

Ta wirtualna gra integracyjna wymaga cyfrowej tablicy, z której każdy pracownik może korzystać jednocześnie, na przykład Tablica ClickUp lub funkcja tablicy w Zoom.

Będziesz także musiał wybrać moderatora, który będzie sekretarzem i strażnikiem czasu. 🕰️
Prowadzący powinien również pomyśleć o sposobie wybrania zespołu, który ma być pierwszy.
Przebieg:

 • Pobierz generator losowych słów
 • Utwórz dwa zespoły
 • Niech każdy zespół wybierze rysownika
 • Rysownik musi narysować obrazki wybrane przez generator losowych słów (w 60 sekund)
 • Drużyna, która pierwsza poprawnie odgadnie, zdobywa punkt
 • Drużyna, która poprawnie odgadła, rysuje następna.

Masz w swoim zespole introwertyków?
Pictionary to doskonała aktywność integracyjna, która zachęca każdego członka zespołu do udziału. W ten sposób nawet najbardziej introwertyczni pracownicy zdalni czują się komfortowo grając!

team building

25. Wzajemne zaglądanie do domów

Czas: 20–30 minut
Wielkość grupy: 4+
Cel: Budowanie dobrych relacji, wzmacnianie relacji w zespole

W tym wirtualnym ćwiczeniu team buildingowym możesz powitać swój wirtualny zespół w swoim domu!
Możesz nagrać krótki film ze swojego domu i wypisać niektóre z najbardziej lubianych w nim rzeczy, a potem udostępnić film na ekranie Zoom. 💻

 • Możesz też zrobić to na żywo za pomocą dowolnego narzędzia do wideokonferencji.
 • Może to być cotygodniowe wydarzenie, podczas którego jeden członek zespołu prezentuje swój dom.
 • Ta aktywność to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o swoich członkach drużyny!

26. Wirtualny pokój ucieczki | Team Building

Czas: 60 minut
Wielkość grupy: 4+
Cel: rozwiązywanie problemów, współpraca zespołowa, kreatywne myślenie

Istnieją witryny, takie jak NCK, które oferują wirtualne pokoje ucieczki dla pracowników zdalnych.
Wszystko, czego potrzebujesz, to narzędzie do wideokonferencji i cyfrowy pulpit nawigacyjny do gry.

Przebieg:

 • Uruchamiamy transmisję na żywo. 🔴
 • Twój zespół będzie miał gospodarza gry, który udzieli informacji i instrukcji.
 • Twój zespół będzie miał również przewodnika, który będzie twoimi oczami, uszami, rękami i stopami w pokoju.
 • Twój zespół może kierować przewodnikiem po grze, aby znaleźć wskazówki.
 • Przechowuj wskazówki i postępy na cyfrowej tablicy.

Celem tej aktywności budowania zespołu jest pomoc zespołom w lepszej pracy zespołowej.🚪

27. Ciekawostki biurowe: Edycja zdalna

Liczba uczestników: 4-24
Czas trwania: 20 minut
Cel: przełamać lody i lepiej się poznać, poprawić spójność zespołu.

Przebieg:

 1. Poproś wszystkich uczestników o wcześniejsze przesłanie zdjęć swoich biur domowych.
 2. Zbierz wszystkich razem na czacie grupowym.
 3. Pokaż zdjęcie jednego z wybranych losowo biur. 🏢
 4. Grupa musi odgadnąć, do którego członka zespołu należy biuro.
 5. Powtarzaj proces, aż pokryjesz wszystkich członków zespołu.

Opcjonalnie: w przypadku przyszłych wydarzeń zadawaj ciekawostki biurowe związane z biurem każdego członka zespołu (np. „W czyim biurze domowym znajduje się gigantyczny plakat Elvisa Presleya?”, „W czyim biurze są białe kafelki?” itp.).

Strategia

Budowanie zespołu staje się znacznie trudniejsze, gdy prowadzisz zespół zdalny. Udostępnianie czegoś „intymnego”, na przykład prywatnego biura, może pomóc zdalnym członkom zespołu otworzyć się. 🔓 Ta prosta czynność doskonale nadaje się na weekendowy czat grupowy i może budować lepszą spójność zespołu.

team building

28. Poranna kawa online ☕️ | Team Building

Niezliczeni pracownicy na całym świecie rozpoczynają dzień od filiżanki kawy. ☕️ Niezliczeni pracownicy na całym świecie również rozpoczynają dzień od codziennych spotkań.

Połącz te dwa elementy i masz tę czynność — poranna kawa online.

W ramach tego zdalnego działania integracyjnego poprosisz członków zespołu o szybką rozmowę telefoniczną lub sesję czatu wideo przy porannej filiżance joe (lub herbacie). Członkowie zespołu będą opowiadać o swoim dniu popijając swój ulubiony napój.

Liczba uczestników: 2+
Czas trwania: 10 minut
Cel: Budowanie koleżeństwa i poprawa komunikacji

Przebieg:

 1. Poproś członków zespołu, aby znaleźli kawiarnię w pobliżu ich domu lub miejsca pracy (jeśli pracują poza przestrzenią coworkingową). Nie jest to konieczne, ale zorganizowanie spotkania w przestrzeni publicznej w naturalny sposób ogranicza czas jego trwania.
 2. Członkowie zespołu prowadzą grupowy czat wideo przez 10 minut w kawiarni.
 3. Ogranicz skupienie się na czacie do najważniejszych punktów programu każdej osoby, tego, co zamierza zrobić i w czym potrzebuje pomocy.
 4. Zadaniem lidera zespołu jest upewnienie się, że rozmowa jest ciekawa, ale krótka.

Strategia

Codzienna rozmowa wideo podczas robienia czegoś swobodnego może pomóc przełamać lody między członkami zespołu. Kiedy spotykasz kogoś każdego dnia w nieformalnym otoczeniu, często czujesz, że znasz go lepiej. Doskonale nadaje się również do poprawy komunikacji i przejrzystości harmonogramów pracy. 📆

29. Sesje gier online

Jest to prawdopodobnie najbardziej przystępna forma zdalnego budowania zespołu – sesja gier! Od lepszej komunikacji po tworzenie więzi w zespole, granie w ulubioną grę ze zdalnymi współpracownikami to doskonały sposób na budowanie koleżeństwa.

Liczba uczestników: 2+
Czas trwania: dowolny
Cel: poprawa komunikacji i organizacji w zespole

Przebieg:

 1. Przeprowadź ankietę wśród członków zespołu na temat ich ulubionych gier online. Zbuduj konsensus co do tego, w jakich grach każdy może uczestniczyć. Wybierz coś, w czym żaden członek zespołu nie jest szczególnie uzdolniony, w przeciwnym razie doprowadzi to do niedopasowania umiejętności. Spróbuj też połączyć nowego członka zespołu ze starszym zawodowcem, aby przełamać lody.
 2. Staraj się wybierać gry, które wymagają pracy zespołowej (takie jak Counterstrike lub Fortnite).
 3. Podziel wszystkich uczestników na dwa (lub więcej) zespoły. Mieszaj członków zespołu, aby uzyskać dobrą ogólną mieszankę umiejętności i doświadczenia (tj. Połącz doświadczonego gracza z początkującym).
 4. Graj! 🤩

Strategia

Niektóre z najpopularniejszych gier online — Fortnite, Counterstrike, Starcraft, Dota itp. — wymagają od graczy jasnych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. Poprawiają też koleżeństwo. Połącz w pary odpowiednie osoby, a możesz znacznie zmienić stosunek członków zespołu do siebie.

I oczywiście są też świetną zabawą! 🎮

30. Udostępnij swoją “Bucket list”

Jeśli chcesz kogoś poznać, musisz najpierw wiedzieć, czego on chce.

Takie jest założenie tego zdalnego działania związanego z budowaniem zespołu. Uczestnicy dzielą się swoimi listami 📝 życzeń, mówiąc sobie nawzajem, co jest dla nich ważne i dlaczego. Daje to członkom zespołu znacznie lepsze zrozumienie wzajemnych przekonań i motywacji niż zwykłe osobiste ciekawostki.

Liczba uczestników: 4+
Czas trwania: ponad 60 minut
Cel: przełamywanie lodów, tworzenie więzi w zespole

Przebieg:

 1. Najpierw zapytaj wszystkich, czy czują się komfortowo, dzieląc się publicznie swoimi listami życzeń (tj. rzeczami, które chcą zrobić, zanim odejdą z tego świata). Jeśli nie są, wyłącz je z działania. Jeśli w tym obozie padnie duża liczba osób, może lepiej wybrać inną aktywność.
 2. Poproś jedną osobę, aby podzieliła się 5 najważniejszymi rzeczami z jej listy życzeń. Poproś ją również, aby powiedział dlaczego jest to dla nich ważne i jak planują to osiągnąć. Pamiętaj, że listy życzeń mają być osiągalne, a nie zwykłe fantazje („zarobić milion PLN” to uzasadniony cel, „zarobić 100 miliardów PLN” nie). 💸
 3. Gdy uczestnik dzieli się swoją listą rzeczy do zrobienia, członkowie zespołu rozmawiają o tym, czy któryś z elementów znajduje się również na ich liście rzeczy do zrobienia, a jeśli tak, to dlaczego.
 4. Jeśli dwóch lub więcej uczestników ma ten sam punkt na swoich listach życzeń (zdarza się to częściej, niż zdajesz sobie sprawę), zachęć ich do współpracy i znalezienia sposobów na osiągnięcie tego celu. Wspólny cel może być potężnym źródłem tworzenia więzi w zespole.
 5. Zrób to dla każdego uczestnika. Nie musisz koniecznie przestrzegać żadnej struktury – po prostu bądź swobodny i konwersacyjny.

Strategia:

Listy życzeń częIntegracja zespołu poprzez gry team buildingowe pozwala na lepsze poznanie, zrozumienie, komunikację i współpracę. To świetna okazja do zabawy i rozwijania umiejętności pracy zespołowej, która prowadzi do budowania zgranego i zmotywowanego zespołu.sto ujawniają głęboko zakorzenione motywacje i pasje.

Jeśli chcesz, aby członkowie zespołu naprawdę rozumieli się nawzajem, dzielenie się tymi motywacjami to świetny sposób na przełamanie lodów i zbudowanie prawdziwego koleżeństwa w zespole.

team building

Team Building – Podsumowanie

Jak zintegrować zespół pracowników? 🤝

Integracja zespołu poprzez gry team buildingowe pozwala na lepsze poznanie, zrozumienie, komunikację i współpracę. To świetna okazja do zabawy i rozwijania umiejętności pracy zespołowej, która prowadzi do budowania zgranego i zmotywowanego zespołu.

Czym jest integracja pracowników? 🧐

Integracja pracowników to proces, który polega na budowaniu więzi i zrozumienia między członkami zespołu. Celem jest zapewnienie lepszej komunikacji i współpracy, co przekłada się na lepszą efektywność i satysfakcję z pracy. Integracja pracowników może być realizowana poprzez różne działania, takie jak wspólne wyjazdy, imprezy integracyjne lub gry team buildingowe.

Co daje integracja pracowników? 🎯

Integracja pracowników pozwala im na lepsze poznanie i zrozumienie siebie nawzajem, co umożliwia efektywniejsze rozwiązywanie problemów i działanie jako zespół. Jest to inwestycja w dobre relacje i dobrą atmosferę w zespole, co przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji.